Lidmaatschap

Alle info voor leden en nieuwe leden...

Lidgeld 2022-2023

Inbegrepen: verzekering tijdens trainingen en wedstrijden, organisatiekosten voor trainingen (huur sporthal, vergoeding trainers, materiaal,...), een T-shirt met voornaam op de rug en een sportzak bij éérste competitie (vanaf U11 2.0), wedstrijdkledij, vergoedingen scheidsrechters, lidmaatschap bij Volley Vlaanderen en bij Volley Oost-Vlaanderen of VOBOG.

  • Vobog Heren: 85 €
  • Heren Promo 3: 195 € (en 175 € voor 2°, 3°,... lid uit hetzelfde gezin)
  • U17: 180 € (en 160 € voor 2°, 3°,... lid uit hetzelfde gezin)
  • U15 t/m U11 2B: 165 € (en 145 € voor 2°, 3°,... lid uit hetzelfde gezin)
  • U11 tornooi 2.0: 110 € (en 95 € voor 2°, 3°,... lid uit hetzelfde gezin)
  • U9 & U7 - Balgewenning: 70 € (en 60 € voor 2°, 3°,... lid uit hetzelfde gezin)

Bij meerdere gezinsleden, betaalt het oudste gezinslid het normale bedrag, en alle volgende gezinsleden het bedrag met korting van toepassing op hun leeftijd.

Lid worden?

Gratis proberen!

Iedereen met volleygoesting is welkom en mag steeds 3 keer gratis deelnemen aan een training. Daarna is er wat papierwerk...

Mail info@vckuroszulte.be en vermeld naam, geboortedatum en eventueel eerdere ervaring met (bal)sporten. Wij nodigen je dan graag uit op drie trainingen in een voor jou gepaste ploeg.

Wanneer?

Aansluiten bij een training kan tijdens de vriendjesdagen of na overleg met de trainer.

Vriendjesdagen

VC Kuros Zulte doet mee aan de Vriendjesdagen van Volley Vlaanderen!
Deze gaan elk jaar door in september, januari en mei.

Voor de jeugdploegen op zaterdag (U7 - U9 en U11 2.0) is dan aansluiten géén probleem.
Ben je al ouder dan 11? Dan is jouw voor-bal-geschiedenis van tel... we zoeken voor jou de juiste ploeg!

Wat bij blessure of ongeval?

Moet je naar de (spoed)arts?

Vergeet niet om een ongevalsaangifte mee te nemen (die zit ook altijd in het wedstrijdmapje!), en laat de (spoed)arts het juiste vak op de achterzijde invullen.

Blanco ongevalsaangifte downloaden

Breng het bestuur op de hoogte!

Neem contact op met secretaris@vckuroszulte.be. De secretaris zal samen met jou alle andere nodige gegevens invullen en de ongevalsaangifte bij de clubverzekering indienen.

En dan?

Daarna krijg je een dossiernummer en krijg je een deel van de onkosten die niet door uw ziekenfonds gedragen worden, terugbetaald.

Volleybalseizoen

Trainingen starten in de loop van augustus (afhankelijk van beschikbaarheid sporthal/coach) en eindigen in principe op 31 mei.

Wedstrijden starten doorgaans halfweg september en stoppen op 31 mei. Tijdens de kerstvakantie wordt er nooit gespeeld. De andere vakanties blijven wedstrijdweekends, met uitzondering van het paasweekend.

We proberen in de planning uiteraard wél rekening te houden met de Zultse feestdagen.

Ziekenfonds

Je ziekenfonds betaalt één keer per kalenderjaar een stukje van je lidgeld terug. Hier vind je meer info over je ziekenfonds en/of kan je het formulier downloaden en afdrukken.
Bezorg jouw vooraf ingevuld formulier in de brievenbus Waalstraat 106, 9870 Zulte (= hoofdzetel VZW Kuros Zulte) in een enveloppe 'aan secretaris Kuros'. Wij vullen dit aan en bezorgen dit aan jouw ziekenfonds.

Mijn lidkaart

Sinds het seizoen 2021-2022 zijn er géén papieren lidkaarten meer. Je lidkaart is echter wél nog het toegangskaartje tot deelname aan wedstrijden, een coachlicentie, een scheidsrechterlicentie, het markeren van wedstrijden, de verzekering,... M.a.w. toch een belangrijk 'kaartje'.

Dat 'kaartje' werd volledig gedigitaliseerd. Het voordeel is dat wij sneller beschikken over de lidkaarten, want deze moeten niet meer per post worden opgestuurd. Zodra een lid aangesloten is bij Volley Vlaanderen, is zijn/haar lidkaart meteen ter beschikking in VolleyAdmin2 en dit zowel voor de club als voor het lid zelf. Ook bij wijzigingen (bvb. toevoeging van een coachlicentie), is de aangepaste lidkaart (bijna) onmiddellijk beschikbaar.

Kuros zorgt voor elke ploeg dat de lidkaarten van al wie bij de ploeg betrokken is, in het wedstrijdmapje zitten. Voor de ploegen die met VolleySpike werken (=invoer wedstrijdblad met tablet) staan alle licenties (met foto) meteen in VolleySpike. Lekker handig.

De leden die meer op hun kerfstok hebben (lees: een scheve schaats rijden bij een andere ploeg 😏), wordt aangeraden zijn/haar lidkaart te downloaden op de smartphone zodat hij/zij deze steeds mee heeft, bvb. ook wanneer er geen internetverbinding is.

Hoe kan ik als lid mijn lidkaart vinden en downloaden?

Dit kan je zelf downloaden op volleyadmin2.be. Bij jouw inschrijving ontving je een mailtje met jouw login. Ben je die kwijt? Dan kan je jouw login opnieuw naar jouw mailadres laten opsturen. Als je niet meer (zeker) weet met welk mailadres je bij Volley Vlaanderen geregistreerd bent, stuur dan een berichtje naar secrataris@vckuroszulte.be!
Je kan dit instructiefilmpje bekijken waar je jouw lidkaart in VolleyAdmin kan terugvinden.

Gezondheid en ethiek

Grensoverschrijdend gedrag

Pesten, seksueel misbruik, geweld, chantage, … allemaal situaties die we liefst nooit tegenkomen, maar jammer genoeg voor sommigen de harde realiteit. Kuros zien we echter liever als een veilige, toffe omgeving waar we graag komen.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? Voel je je mentaal of fysiek misbruikt? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
PRAAT er over! Uw melding, vraag, vermoeden of klacht zal in alle discretie behandeld worden.

Hoe melden?

  1. Spreek binnen de ploeg jouw vertrouwenspersoon aan en vraag raad! Sta je alleen? Dan...
  2. kan je terecht bij Frederik Devreese, Voorzitter (& -ad interim- Aanspreekpunt Integriteit voor Kuros)
  3. of bij iemand van het Aanspreekpunt Integriteit bij Volley Vlaanderen
  4. of je kan terecht bij verschillende professionele kanalen.

Meer info op...

Gezondheid en ethiek bij Volley Vlaanderen

Sportclub met steun van