VC Kuros Zulte

 

VC KUROS ZULTE HEREN nodigt jullie allemaal uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het sportcafe te Zulte om 19u aanstaande zaterdag 19 januari. 

Zondag is het zover! Ons jaarlijks eetfestijn in de firtel in Zulte. De laatste voorbereidingen lopen op volle toeren maar we kunnen toch al een tipje van de sluier oplichten. We hebben mooie tombolaprijzen van allerlei handelaars van Zulte. De hoofdprijzen zijn een smart TV geschonken door Verwarming en sanitair Mario Huysse en een set van GreenPan. Wij willen alvast alle sponsors bedanken en alle mensen die zondag aanwezig zullen zijn.

We wensen onze ploegen dit weekend veel succes toe ! Zin om hen te komen aanmoedigen? Hierbij de wedstrijden op een rijtje:

Zaterdag 1 december om 19u30 : Thuiswedstrijd Heren tegen JTV DERO Zele - Berlare B

Zaterdag 1 december om 14u00 : Thuiswedstrijd U13 tegen D'hondt Volley Oudenaarde B

Zaterdag 1 december om 14u00 : Wedstrijd U11 tegen BMV Beveren Melsele A

Groot nieuws voor onze spelers van U9 en U11 ! Morgen komt de Sint hun trainingen bekijken. We vermoeden dat onze U9 en U11 super zullen spelen en iets lekkers zullen krijgen...

 

 

Zin om te komen supporteren voor Kuros Zulte dit weekend? Hier vind je onze wedstrijden op een rijtje!

 

Zaterdag 20 oktober 19u30 : thuiswedstrijd beker voor Kuros Heren Zulte tegen Sferos Deinze

Zondag 21 oktober 10u00 : thuiswedstrijd beker voor Kuros U15 tegen Jartazi Denderhoutem

Zaterdag 20 oktober 14u00 : thuiswedstrijd beker voor Kuros U13A tegen BMV Beveren Melsele

Zondag 21 oktober 10u00 : thuiswedstrijd beker voor Kuros U13B tegen Dynaco Lede

Zaterdag 20 oktober 13u00 : wedstrijd beker voor Kuros U11 tegen Hebo Borsbeke-Herzele

Groot nieuws ! Volley Vlaanderen heeft Kuros Zulte Heren dit weekend een label van een 1-sterrenjeugdclub gegeven ! Proficiat iedereen !

In de maand september vindt de tiende editie plaats van de 'Maand van de Sportclub' plaats. Met deze actie zet Sport Vlaanderen graag de clubs en hun werking in het zonnetje. Gedurende de opendeurdagen van de Zultse sportclubs worden allerlei (gratis) demonstraties en initiaties aangeboden om eens te tonen hoe plezant het er wel is.

Kuros Heren is ook van de partij, en dat op zaterdag 22 september.

 • Wat? Gratis kennismaking
 • Wanneer? 
  • zaterdag 22 september 2018:
   • om 10 uur: kennismaking met de balgewenning U9 met trainer Stephan tot 11u30
   • om 10 uur: kennismaking met U11 ploeg met trainer Fien tot 11u30 (hierna wordt een lekkernij in het sportcafé voorzien)
   • om 14 uur: kennismaking met match U13 ploeg A tegen Sferos Deinze
   • om 19.30 uur: kennismaking met match Heren Provinciale tegen Jartazi Denderhoute
  • zondag 23 sept om 10u : kennismaking met match U13 ploeg B tegen Mezo Zottegem (voor alle bezoekers is het sportcafé geopend met drank en spijs aan democratische prijzen!)
 • Waar? Gemeentelijke sporthal, Waalstraat 118, 9870 Zulte  
 • Info? Sylvie De Breuck – info@vckuroszulte.be

Meer info over de Maand van de Sportclub vind je hier.

Privacy beleid – GDPR

Kuros Zulte Heren houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit betekent dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

 

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via onderstaande contactgegevens:

Kuros Zulte Heren

Waalstraat 118

9870 Zulte

info@vckuroszulte.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Kuros Zulte Heren verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Kuros Zulte Heren (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

 

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de Bestuursleden van de vereniging.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verkrijgen van subsidies van gemeente Zulte en volleybonden (Volley Vlaanderen, Volley Oost-Vlaanderen);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Kuros Zulte Heren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Kuros Zulte Heren van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wijziging privacyverklaring

Kuros Zulte Heren vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde 21 augustus 2018.

Shop je wel eens online ? En wil je onze club helpen, zonder dat je het iets extra kost? Neem dan zeker een kijkje op https://trooper.be/kuroszulteheren. Hier kan je bij de grootste online shoppers terecht. Je doet gewoon jouw online aankopen via https://trooper.be/kuroszulteheren en in ruil daarvoor gaat er een mooi percentje van je aankoop naar de kas van jouw vereniging. Per aankoop van € 100, kan je gemiddeld € 5 aan je vereniging schenken. En… jij betaalt zelf géén euro extra! Dus, iedereen die lid is van een vereniging én online shopt kan Trooper worden!

We heten jullie van harte welkom op de inschrijvingsmomenten van Kuros Heren Zulte dit weekend !

Op 4 mei 2018  van 18 u tot 20u houden we een eerste inschrijvings-  en pasmoment voor de nieuwe t-shirts en wedstrijdkledij in het Sportcafé. Er is ook de mogelijkheid om sweaters, trainings, … aan te kopen.

Dit samen met een leuke avond met volksspelen en gezellig samenzijn om het toch wel geslaagde seizoen af te sluiten. Ons sportcafé zal extra snacks (betalend weliswaar) voorzien om de hongerigen te spijzen.

Als je niet aanwezig kan zijn op vrijdag dan zijn we ook nog op zaterdag 5 mei van 9u30 tot 12u30 aanwezig in het Sportcafé.

Er zal van iedere speler een nieuwe pasfoto gemaakt worden zodat de volleybalbond-database en dus ook automatisch Twizzit aangepast kan worden voor de licenties.  Weet dat scheidsrechters (zelfs de niet-officiële) kunnen weigeren dat een speler deelneemt aan de wedstrijd als de licentiefoto niet lijkt op de speler op het moment van de wedstrijd.

In verband met de betaling van de lidgelden willen we jullie vragen om dit te storten op de rekening van Kuros heren Zulte nl: BE39 0688 9906 3119 vòòr 15 juni 2018 met vermelding van de naam van het lid. 

De bijdrage voor seizoen 2018-2019 is:

 • U 9 balgewenning: 65 euro
 • U 11 preminiemen 2.0 (tornooi-vorm): 95 euro
 • U 11 tot en met U 17: 145 euro (tweede kind 125 euro)
 • Heren 3e provinciale: 160 euro
 • Vobog: 85 euro
 • Volgend seizoen heeft iedere speler recht op 1 opwarmingst-shirt.

 

Voor verdere vragen of opmerkingen kan je steeds terecht op info@vckuroszulte.be.

 

Onze sponsors
Calendar
Birthdays
21/01
Pieter-Jan Van De Vyver
26/01
Maxim Coorevits
Blijf op de hoogte

© 2016, website powered by Twizzit.com